Facebook Google Plus Twitter

MekoStem thực hiện đánh giá nội bộ năm 2019

Nhằm thực hiện chính sách chất lượng, MekoStem đã thực hiện công việc đánh giá nội bộ năm 2019. Để thực hiện đợt đánh giá này MekoStem đã căn cứ vào các chuẩn của AABB để đưa ra mục đích, kế hoạch cụ thể và nội dung đánh giá. MekoStem đã đề nghị lãnh đạo Mekophar (công ty mẹ của MekoStem) trực tiếp chỉ đạo và thành lập tổ đánh giá bao gồm một số chuyên gia đã có kinh nghiệm đánh giá nội bộ. Các chuyên gia đã xây dựng bảng danh mục đánh giá theo từng quá trình và quy trình (SOP) và quy cách cho điểm với từng danh mục. Qua một tuần lễ đánh giá, tổ đánh giá đã xây dựng bản báo cáo kết quả đánh giá. Qua quá trình đánh giá MekoStem không những tìm được các điểm hạn chế và thiếu sót trong thực hiện các quá trình và quy trình đã xây dựng mà còn tìm ra những khiếm khuyết trong hệ thống chất lượng để hoàn thiện. Trên cơ sở của báo cáo kết quả đánh giá MekoStem đã tổ chức hội nghị toàn thể nhân viên để nghiên cứu và bàn bạc kế hoạch khắc phục những hạn chế và khiếm khuyết trong mọi hoạt động của MekoStem. Đợt đánh giá nội bộ là một dịp tốt để rút ra các bài học trong quản lý chất lượng của MekoStem.

 
Facebook Google Plus Twitter


Trở lại trang trước
Hồ Chí Minh : 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, Tp HCM

Điện thoại: [028] 38 686 546 - Fax: [028] 38 650 394
Hà Nội : Tầng 15 toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng,
quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: [024] 35 14 35 35 - Fax: [024] 62 75 08 02