Điều trị bệnh tim do tiểu đường type 2

Nội Dung Bài Viết

ScienceDaily12/03/2021

Các nhà nghiên cứu trường đại học Otago đã khám phá ra môt trong những nguyên nhân tại sao hơn 50 phần trăm bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 chết do bệnh tim. Và có lẽ đáng kể hơn, họ có thể tìm cách điều trị bệnh.

Phó giáo sư Rajesh Katare, thuộc bộ môn sinh lý, phát biểu rằng các tế bào gốc ở tim của bệnh nhân tiểu đường bị yếu đi. Trong khi liệu pháp tế bào gốc đã được chứng minh có hiệu quả trong việc điều trị bệnh tim thì không có tác dụng trong trường hợp tim của bệnh nhân tiểu đường.

Điều đó đã không được biết là tại sao, cho đến hiện tại.

Nó là do việc giảm các phân tử nhỏ được gọi là microRNA chịu trách nhiệm điều khiển sự biểu hiện gen.

Phó giáo sư Rajesh Katare phát biểu “Dựa trên các kết quả của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Chúng tôi xác định có sự suy giảm số lượng các microRNA trong các tế bào gốc trong tim của người mắc tiểu đường.”

“Giữa vô số microRNA, chúng tôi đã xác định một phân tử microRNA được gọi là mỉ-30c – quyết định cho việc sống sót, phát triển của tế bào gốc và hình thành các mạch máu mới – đã bị giảm ở các tế bào gốc của bệnh nhân bị tiểu đường. Tất cả những chức năng trên là điều kiện cho liệu pháp tế bào bào gốc thành công ở tim.”

“Quan trọng hơn, chúng tôi cũng xác nhận rằng microRNA này giảm trong các tế bào gốc thu nhận từ mô tim của bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật tim tại bệnh viện Dunedin.”

Các nhà nghiên cứu đã làm tăng mức mỉR-30c bị thiếu ở tim bằng cách “tiêm đơn giản.”
Phó giáo sư Rajesh Katare phát biểu “Kết quả đáng kể này cải thiện khả năng sống sót và phát triển của tế bào gốc ở tim bệnh nhân tiểu đường.”

“Khám phá hấp dẫn này xác định rằng sự suy giảm các microRNA là nguyên nhân cơ sở cho việc các tế bào gốc không còn chức năng ở tim của bệnh nhân tiểu đường. Quan trọng hơn, các kết quả đã xác định được liệu pháp để hoạt hóa tế bào gốc ở tim bằng cách sử dụng microRNA, mà không cần tiêm tế bào gốc – một quá trình tốn thời gian và chi phí.”

Phó giáo sư Rajesh Katare gọi khám phá này là “có ý nghĩa” và phát biểu rằng chúng có thể giúp các bệnh nhân tiểu đường – chiếm 10% dân số ở New Zealanders, có một cuộc sống lâu dài hơn, chất lượng hơn.

“Ngoài việc xác định lý do cho việc chức năng của tế bào gốc hoạt động kém ở bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, liệu pháp mới với việc sử dụng microRNA có thể thay đổi phương pháp điều trị bệnh tim trên bệnh nhân tiểu đường.”

Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục thực hiện nhiều thử nghiệm hơn trong phòng thí nghiệm trước khi sử dụng trên người.

“Các phân tích ban đầu của chúng tôi tiết lộ rằng có thể có thêm bốn microRNA ứng viên tiềm năng khác. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều thử nghiệm cần thiết hơn để thử nghiệm chức năng của các microRNA này. Liệu pháp kết hợp nhiều microRNA cũng có thể được sử dụng để làm tăng các tác động có lợi.”

Tài liệu tham khảo:

Nima Purvis, Sweta Kumari, Dhananjie Chandrasekera, Jayanthi Bellae Papannarao, Sophie Gandhi, Isabellevan Hout, Sean Coffey, Richard Bunton, Ramanen Sugunesegran, Dominic Parry, Philip Davis, Michael J. A.Williams, Andrew Bahn, Rajesh Katare. Diabetes induces dysregulation of microRNAs associated with survival, proliferation and self-renewal in cardiac progenitor cellsDiabetologia, 2021; DOI:10.1007/s00125-021-05405-7

 

Nguồn: Đại học Otago

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan