Câu chuyện thương hiệu

Nội Dung Bài Viết

Đội ngũ nhân lực

Với phương châm tập trung và thu hút nguồn chất xám và kỹ thuật cao, MekoStem có đội ngũ nhân viên lành nghề có nhiều năm kinh nghiệm từng làm việc tại các phòng thí nghiệm sinh y dược học và đã qua đào tạo chuyên sâu cả trong và ngoài nước về tế bào gốc dây rốn.

MekoStem có đội ngũ các cố vấn khoa học là các Giáo sư đầu ngành trong cả nước về các chuyên ngành nội khoa, ngoại khoa, mô học, miễn dịch học là các vị GS.TSKH Lê Thế Trung, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, GS.TS Trương Đình Kiệt, GS.TS Đặng Vạn Phước. Hơn thế nữa MekoStem còn có sự hậu thuẫn kỹ thuật từ hai trường đại học y khoa lớn là Học viện Quân y và Đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh. MekoStem có khả năng lưu trữ hàng chục nghìn mẫu tế bào gốc từ dây rốn trẻ sơ sinh. Trước mắt MekoStem có công suất thu thập và xử lý 5-10 mẫu dây rốn mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục tăng cường nhân lực và thiết bị cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng ngày một tăng lên khi hiểu biết và điều kiện kinh tế phát triển.

Cơ cấu tổ chức Mekostem

MekoStem được vận hành bởi Giám đốc điều hành Mekostem (Giám đốc Mekostem) cùng đội ngũ các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và các nhà khoa học có chuyên môn và năng lực cao nhằm cung cấp các dịch vụ thu thập, xử lý và lưu giữ TBG với chất lượng tốt nhất. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Mekostem đã thành lập phòng quản lý chất lượng với đội ngũ  nhân viên quản lý chất lượng tận tâm và nhiệt tình chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn và giám sát các hoạt động liên quan đến  chất lượng trong ngân hàng. Hội đồng chất lượng của MekoStem sẽ báo cáo tình hình hoạt động bảo đảm chất lượng cho Ban giám đốc Mekostem và Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar thông qua các buổi họp hàng năm, hoặc qua các buổi báo cáo và hội thảo.

Hội đồng chất lượng MekoStem

Hội đồng chất lượng của Mekostem được phân quyền và nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện hiệu quả. Hội đồng quản lý chất lượng có các trách nhiệm chính sau:

 • Tư vấn về các chính sách hệ thống quản lý chất lượng của Mekostem.
 • Tư vấn chuyên môn về các tài liệu quy trình vận hành/ thao tác chuẩn, bản hướng dẫn công việc, biểu mẫu và các tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn của Mekostem.
 • Xem xét các trường hợp tổn thất về chất lượng của dịch vụ và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Tổ chức cuộc họp Hội đồng 6 tháng 1 lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất nhằm tư vấn và đánh giá về các mặt quản lý chất lượng của MekoStem.

Giám đốc điều hành MekoStem

Là người đứng đầu Mekostem, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về mọi hoạt động của MekoStem. Giám đốc MekoStem có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Phê duyệt Sổ tay chất lượng, các quy trình chuẩn, các bản hướng dẫn công việc, các quy định và các tài liệu khác do MekoStem biên soạn và ban hành.
 • Chủ trì các buổi họp giao ban, buổi họp Hội đồng chất lượng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Phụ trách chung về các hoạt động của MekoStem theo quy chế của ngân hàng và Công ty Mekophar, phải cam kết xây dựng chính sách cho việc quản lý chất lượng và đảm bảo các hoạt động dịch vụ của Mekostem tuân thủ theo Sổ tay chất lượng.
 • Đệ trình nguồn lực cần thiết lên lãnh đạo Công ty Mekophar để quản lý và hỗ trợ các công việc kỹ thuật, đảm bảo hệ thống dịch vụ kỹ thuật của Mekostem đạt chất lượng cao.
 • Tổ chức hệ thống nhân sự gồm những nhân viên có kiến thức hợp lý và nhận thức được tầm quan trọng trong việc tham gia vào các chính sách, mục tiêu của Hệ thống quản lý chất lượng cũng như nắm bắt được các nhu cầu của khách hàng và hiểu biết các qui định của ngành Y tế nói chung, lĩnh vực ngân hàng tế bào gốc nói riêng.
 • Phải đảm bảo sự hoàn thiện của hệ thống quản lý chất lượng được duy trì, tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn AABB về dịch vụ trị liệu tế bào.
 • Là Chủ tịch Hội đồng chất lượng của Mekostem có trách nhiện quản lý, phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng chất lượng và các thành viên khác.
 • Đề xuất với Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về việc đề bạt, khen thưởng và kỷ luật nhân viên của Mekostem.
 • Tổ chức và chỉ đạo việc xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, các đối tác bên ngoài và các bộ phận bên trong Công ty Mekophar.

Giám đốc y khoa MekoStem

Là người đứng đầu về chuyên môn y khoa tại Mekostem, chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Mekostem và Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về các hoạt động tuyển chọn, sàng lọc người hiến mô chứa TBG; thu thập/ tiếp nhận, vận chuyển mô về labo của Mekostem; xử lý và bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu TBG và mô chứa TBG. Giám đốc y khoa của Mekostem có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Được ủy quyền xem xét và chịu trách nhiệm toàn bộ về các quy trình kỹ thuật, các bản hướng dẫn công việc, các quy định và các tài liệu khác do MekoStem biên soạn liên quan đến tuyển chọn, sàng lọc người hiến mô chứa TBG; thu thập/tiếp nhận, vận chuyển mô về labo của Mekostem; xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu mô và TBG.
 • Định kỳ tổ chức việc chuẩn thức các quy trình kỹ thuật chuyên môn, các trang thiết bị nhằm đảm bảo tính chính xác cho hoạt động liên quan đến tuyển chọn, sàng lọc người hiến mô chứa TBG; thu thập/tiếp nhận, vận chuyển mô về labo của Mekostem; xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu mô và TBG.
 • Là Phó chủ tịch thường trực, tham gia các buổi họp giao ban, buổi họp Hội đồng chất lượng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Đệ trình nguồn lực cần thiết với Giám đốc điều hành Mekostem và lãnh đạo Công ty Mekophar để quản lý và hỗ trợ các công việc kỹ thuật, đảm bảo hệ thống dịch vụ kỹ thuật của Mekostem đạt chất lượng cao.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, đề nghị của khách hàng, các đối tác bên ngoài và các bộ phận bên trong Công ty Mekophar có liên quan đến việc tuyển chọn, sàng lọc người hiến mô chứa TBG; thu thập/tiếp nhận, vận chuyển mô về labo của MekoStem; xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu mô và TBG.

Phó Giám đốc thường trực và chất lượng

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Là người giúp việc cho Giám đốc Mekostem về mọi hoạt động của Mekostem và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Mekostem và Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về các quyết định của mình. Phó Giám đốc thường trực và chất lượng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Là người trong Ban Giám đốc phụ trách chất lượng, được ủy quyền xem xét Sổ tay chất lượng, các quy trình quản lý, các bản hướng dẫn công việc, các quy định và các tài liệu khác do Mekostem biên soạn và ban hành.
 • Tham gia các buổi họp giao ban, buổi họp Hội đồng chất lượng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Khi không có mặt của Giám đốc Mekostem, được ủy quyền điều hành toàn bộ các hoạt động của Mekostem.
 • Xây dựng các kế hoạch, quy trình làm việc và những quy định cần phải tuân thủ trong hoạt động chuyên môn hàng ngày của Mekostem. Định kỳ tổ chức việc chuẩn thức các quy trình quản lý chất lượng của Mekostem.
 • Chỉ đạo trực tiếp các hoạt động của Phòng quản lý chất lượng.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, đề nghị của  khách hàng, các đối tác bên ngoài và các bộ phận bên trong Công ty Mekophar.

Phó Giám đốc công tác xã hội

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Là người giúp việc cho Giám đốc Mekostem về các hoạt động công tác xã hội của Mekostem theo phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Mekostem và Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về các quyết định của mình. Phó Giám đốc công tác xã hội của Mekostem có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Được ủy quyền xem xét một số quy trình quản lý liên quan đến khách hàng và lựa chọn đối tác hợp tác của Mekostem, các bản hướng dẫn công việc, các quy định và các tài liệu khác liên quan đến công tác xã hội do Mekostem biên soạn và ban hành.
 • Tham gia các buổi họp giao ban, buổi họp Hội đồng chất lượng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, đề nghị của  khách hàng, các đối tác bên ngoài và các bộ phận bên trong Công ty Mekophar.
 • Khi được Giám đốc Mekostem ủy quyền, được thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc như đã nêu trên.

Phó Giám đốc Labo

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Là người giúp việc cho Giám đốc Mekostem về các hoạt động trong labo. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành Mekostem và Ban Tổng Giám đốc Công ty Mekophar về các hoạt động xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu TBG và mô chứa TBG. Phó Giám đốc labo của Mekostem có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Được ủy quyền xem xét các quy trình kỹ thuật, các bản hướng dẫn công việc, các quy định và các tài liệu khác do Mekostem biên soạn liên quan đến các hoạt động trong labo xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu mô và TBG và các labo xét nghiệm của Mekostem.
 • Tham gia các buổi họp giao ban, buổi họp Hội đồng chất lượng để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
 • Định kỳ tổ chức việc chuẩn thức các quy trình kỹ thuật chuyên môn, các trang thiết bị nhằm đảm bảo tính chính xác cho hoạt động kỹ thuật được thực hiện tại các labo của Mekostem.
 • Đệ trình nguồn lực cần thiết với Giám đốc điều hành Mekostem và lãnh đạo Công ty Mekophar để quản lý và hỗ trợ các công việc kỹ thuật, đảm bảo hệ thống labo của Mekostem đạt chất lượng cao.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, đề nghị của khách hàng, các đối tác bên ngoài và các bộ phận bên trong Công ty Mekophar có liên quan đến xử lý, bảo quản đông lạnh và lưu giữ lâu dài trong ngân hàng các mẫu mô và TBG.

Trưởng phòng quản lý chất lượng

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Trưởng phòng quản lý chất lượng có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Mekostem về các hoạt động liên quan đến chất lượng.
 • Lập kế hoạch chất lượng, giám sát các hoạt động trong Mekostem đảm bảo tuân theo các quy trình quản lý, quy trình kỹ thuật, các hướng dẫn, các biểu mẫu đã được Mekostem ban hành.
 • Có trách nhiệm quản lý, biên soạn và sửa đổi các tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng và trình lên Hội đồng chất lượng của Mekostem xem xét. Lập kế hoạch thực hiện đầy đủ các yêu cầu chất lượng trong Hệ thống quản lý chất lượng của Mekostem.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo các tài liệu về quản lý theo tiêu chuẩn AABB về trị liệu tế bào cho toàn bộ nhân viên. Phối hợp với những người phụ trách các phòng, labo, bộ phận để phát hiện và khắc phục kịp thời những vấn đề phát sinh về chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hàng ngày.
 • Là thư ký Hội đồng chất lượng của Mekostem, thực hiện các chức trách của thư ký do Hội đồng phân công.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc Mekostem.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu về công tác kế hoạch cho Ban Giám đốc Mekostem.
 • Lập kế hoạch công tác của Mekostem và đảm bảo các hoạt động trong Mekostem tuân theo các kế hoạch đã được xây dựng và thực hiện theo đúng các quy trình quản lý, các hướng dẫn, các biểu mẫu đã được Mekostem ban hành.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến công tác kế hoạch và dịch vụ – hàng hóa, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm.
 • Phối hợp với người phụ trách các labo trong việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm.
 • Quản lý nguồn hàng hóa, vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm trong ngân hàng.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc Mekostem.

Trưởng phòng công tác xã hội

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Trưởng phòng công tác xã hội và chăm sóc khách hàng có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Mekostem về các hoạt động xã hội, chăm sóc khách hàng.
 • Lập kế hoạch về công tác xã hội, chăm sóc khách hàng của Mekostem và đảm bảo các hoạt động này tuân theo các kế hoạch đã được xây dựng và thực hiện theo đúng các quy trình quản lý, các hướng dẫn, các biểu mẫu đã được Mekostem ban hành.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến công tác xã hội và chăm sóc khách hàng.
 • Phối hợp với Phòng quản lý chất lượng tổ chức đánh giá sự hài lòng của khách hàng định kỳ hoặc đột xuất đệ trình lãnh đạo Mekostem xem xét.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc Mekostem.

Trưởng phòng trang thiết bị

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Trưởng phòng trang thiết bị có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu về công tác trang thiết bị cho Ban Giám đốc Mekostem.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến thiết bị.
 • Quản lý chung các thiết bị của Mekostem.
 • Phối hợp với các bộ phân liên quan trong Mekostem thực hiện kế hoạch, theo dõi, giám sát công việc bảo trì dụng cụ đo và thiết bị xét nghiệm, thiết bị xử lý, bảo quản mô và TBG.
 • Quy định thời hạn hiệu chuẩn, bảo trì theo khuyến nghị của nhà sản xuất, xem xét và xác nhận kết quả bảo trì, bảo dưỡng/ hiệu chuẩn.
 • Tiến hành hiệu chỉnh trang thiết bị theo yêu cầu của các đơn vị trong Mekostem.
 • Tham gia vào việc đánh giá năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và bảo trì.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc Mekostem.

Trưởng labo xử lý và lưu giữ tế bào

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Trưởng labo xử lý và lưu giữ tế bào có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Mekostem về các hoạt động kỹ thuật trong labo xử lý và lưu giữ tế bào.
 • Lập kế hoạch công tác kỹ thuật trong labo xử lý và lưu giữ tế bào và đảm bảo các hoạt động này tuân theo các kế hoạch đã được xây dựng và thực hiện theo đúng các quy trình quản lý, các hướng dẫn, các biểu mẫu đã được Mekostem ban hành.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến công tác kỹ thuật trong labo xử lý và lưu giữ tế bào.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc Mekostem.

Trưởng labo xét nghiệm và nghiên cứu phát triển

Được Tổng Giám đốc Công ty Mekophar bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Mekostem. Trưởng labo xét nghiệm và nghiên cứu phát triển có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Mekostem về các hoạt động xét nghiệm y khoa và nghiên cứu phát triển.
 • Lập kế hoạch công tác kỹ thuật trong labo xét nghiệm và nghiên cứu phát triển và đảm bảo các hoạt động này tuân theo các kế hoạch đã được xây dựng và thực hiện theo đúng các quy trình quản lý, các hướng dẫn, các biểu mẫu đã được Mekostem ban hành.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến công tác kỹ thuật trong labo xét nghiệm và nghiên cứu phát triển.
 • Thực hiện công tác chuyên môn theo sự phân công của Giám đốc MekoStem.

Tổ trưởng tổ thu thập mẫu

Do Giám đốc MekoStem chỉ định, làm việc dưới sự chỉ đạo của Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và Ban Giám đốc Mekostem. Tổ trưởng tổ thu thập mẫu có các nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 • Chỉ huy tổ nhân viên thu thập mẫu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và Giám đốc Mekostem về hoạt động thu thập/tiếp nhận, vận chuyển mẫu.
 • Phối hợp với các phòng, labo trong Mekostem để có kế hoạch về hoạt động thu thập và/ hoặc tiếp nhận mẫu tại các bệnh viện, vận chuyển mẫu về labo của Mekostem. Theo dõi, giám sát, đôn đốc các nhân viên trong tổ thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, kịp thời và an toàn.
 • Tham gia công tác thu thập mẫu theo lịch phân công và thu thập mẫu đột xuất khi có yêu cầu.
 • Soạn thảo và đào tạo các tài liệu liên quan đến công tác thu thập, tiếp nhận, vận chuyển mẫu.
 • Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Ban Giám đốc MekoStem.

Tin Tức & Sự Kiện