Tại sao chọn MekoStem

Nội Dung Bài Viết

Cơ sở vật chất

Với thế mạnh nền tảng của Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar, đơn vị sản xuất dược phẩm lớn đạt nhiều chứng chỉ GLP, GMP (WHO), GSP, cơ sở hạ tầng của MekoStem được xây dựng dựa theo tiêu chí GLP đã được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước khen ngợi.

Phòng thí nghiệm được trang bị hệ thống điều hoà trung tâm và lọc khí sạch riêng. Áp suất không khí, nhiệt độ, độ ẩm, số lượng hạt bụi trong từng phòng khác nhau được kiểm soát chặt chẽ. Các nguyên tắc của phòng sạch cho sản xuất dược phẩm hoặc thao tác vô trùng được áp dụng tại Phòng thí nghiệm bao gồm:

  • Nguyên tắc biệt lập: Các phòng chức năng khác nhau được ngăn cách với nhau bằng các lớp tường kính, cửa một chiều và các hộp chuyển mẫu. Mỗi phòng có riêng đường khí vào và khí ra độc lập với các phòng khác.
  • Nguyên tắc phân tầng: Phòng đòi hỏi cấp độ sạch nhất (cấp độ B) nằm cách biệt với môi trường bên ngoài qua các tầng phòng đệm, các airlock.
  • Nguyên tắc một chiều về thông khí:Phòng đòi hỏi độ sạch cao có áp lực khí cao hơn so với phòng đòi hỏi độ sạch thấp hơn.
  • Nguyên tắc lối đi một chiều cho nhân viên phòng thí nghiệm: Nhân viên đi vào làm việc tại phòng thí nghiệm theo lối đi một chiều và qua 2 lần thay trang phục và sát trùng tay.
  • Nguyên tắc một chiều cho hóa chất dụng cụ tiêu hao: Dụng cụ và hóa chất được đưa vào các phòng xử lý tách tế bào qua các hộp chuyển mẫu (pass box). Các hộp chuyển mẫu đều có 2 cửa vận hành theo nguyên tắc mỗi thời điểm chỉ mở được 1 bên cánh bảo đảm cho luồng khí chỉ có thể từ phòng có áp lực dương cao hơn (cấp độ sạch cao hơn) sang phòng có áp lực dương thấp hơn (cấp độ sạch thấp hơn).
  • Nguyên tắc một chiều cho các mẫu mô, tế bào từ nơi tiếp nhận đến nơi xử lý sơ bộ, tách tế bào, bảo quản tế bào: Mẫu mô (dây rốn, túi máu dây rốn) được tiếp nhận tại phòng tiếp nhận rồi chuyển vào các phòng xử lý sơ bộ và phòng tách tế bào qua các hộp chuyển mẫu (pass box).

Tin Tức & Sự Kiện