Làm thế nào các exosome từ tế bào gốc ung thư thúc đẩy sự phát triển của khối u và trốn tránh sự tấn công của hệ miễn dịch

Nội Dung Bài Viết

News Medical Life Science , 03/01/2024

Một bài thảo luận trên Oncotarget vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, tập 14 có tựa đề “Khai thác tiềm năng trị liệu của các exosome có nguồn gốc từ tế bào gốc ung thư”

Trong bài thảo luận này, nhà khoa học Yong Teng từ Đại học Emory đã nói về các exosome có nguồn gốc từ tế bào gốc ung thư. Sơ lược qua, tế bào gốc ung thư (cancer stem cell –CSC), một quần thể nhỏ tế bào ung thư có khả năng tự đổi mới, đóng vai trò là trung tâm cho sự khởi đầu, phát triển, di căn, tái phát của khối u. Tiềm năng sử dụng CSC trong chẩn đoán và điều trị ung thư đang được công nhận. Exosome được hình thành khi các đa túi nội bào hoặc đa túi đơn bọc bởi màng ngoài tế bào, giải phóng các thành phần khác nhau như DNA, RNA, lipid, chất chuyển hóa, tế bào chất và protein bề mặt tế bào.

Tác giả cho biết “ Trải qua một thập kỷ, giờ đây, sự hiểu biết của chúng tôi về đặc điểm và chức năng của các exosome liên quan đến ung thư đã được mở rộng”

Đóng vai trò là sứ giả chính, các exosome có trong vi môi trường khối u (TME) đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng giữa các CSC và không phải CSC. Để chứng minh vai trò quan trọng của các CSC, đó là lý do tin rằng các exosome có nguồn gốc từ CSC (CSC-Exos) rất cần thiết cho việc tương tác giữa các CSC và các tế bào khác trong TME. Những bằng chứng trước đây đã chứng minh rằng CSC-Exos đóng góp vào hầu hết các khía cạnh của bệnh ung thư, bao gồm duy trì chu kỳ tự đổi mới liên tục trong TME, kiểm soát các tế bào lân cận hoặc ở xa, cho phép các tế bào ung thư trốn tránh sự giám sát và tấn công của hệ miễn dịch.

“ Sự hiểu biết sâu hơn về đặc điểm và chức năng của CSC-Exos là nền tảng cho sự phát triển của các công cụ lâm sàng mới để chẩn đoán và đánh giá, cũng như các liệu pháp nhằm ngăn ngừa sự tiến triển và tái phát của khối u.”

Tài liệu tham khảo:

Teng, Y. (2023). Therapeutically harnessing cancer stem cell-derived exosomes. Oncotargetdoi.org/10.18632/oncotarget.28542.

Nguồn: News Medical Life Science

Link: https://www.news-medical.net/news/20240103/How-cancer-stem-cell-exosomes-fuel-tumor-growth-and-evade-immune-attack.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan