Những hiểu biết về vai trò của hUC-MSCs trong điều trị suy gan cấp tính

Nội Dung Bài Viết

News Medical Life Science, 16/05/2024

Bối cảnh và mục đích

Suy gan cấp tính (Acute liver failure – ALF) là một vấn đề lâm sàng đe dọa tính mạng và phương pháp điều trị hạn chế. Việc sử dụng tế bào gốc trung mô dây rốn của con người (human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell – hUC-MSC) có thể là một phương pháp đầy hứa hẹn cho ALF. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá vai trò của hUC-MSC trong điều trị ALF và các cơ chế cơ bản.

Phương pháp

Một mô hình chuột ALF được tạo ra bằng cách sử dụng lipopolysacarit và d-galactosamine. Hiệu quả điều trị của hUC-MSC được đánh giá bằng đánh giá hoạt động của enzyme trong huyết thanh, phân tích và quá trình chết (appotosis) của tế bào trong mô gan. Tỷ lệ apoptosis được phân tích bằng các tế bào AML12 (alpha mouse liver 12). Mức độ của các cytokine gây viêm và kiểu hình của tế bào RAW264.7 biểu hiện được nuôi cấy cùng với hUC-MSC. Con đường truyền tín hiệu C-Jun N-terminal kinase/yếu tố nhân-kappa B đã được nghiên cứu.

Kết quả

Việc điều trị bằng hUC-MSC làm giảm nồng độ alanine aminotransferase và aspartate aminotransferase trong huyết thanh, giảm tổn thương bệnh lý, giảm bớt quá trình apoptosis của tế bào gan và giảm tỷ lệ chết tế bào ở in vivo. Việc đồng nuôi cấy hUC-MSC làm giảm tỷ lệ apoptosis của tế bào AML12 ở in vitro. Hơn nữa, các tế bào RAW264.7 được kích thích bằng lipopolysacarit có mức độ yếu tố hoại tử khối u-α, interleukin-6 và interleukin-1β cao hơn và cho thấy nhiều tế bào dương tính với CD86 hơn, trong khi đồng nuôi cấy hUC-MSC làm giảm mức độ của ba loại tế bào gây viêm. cytokine và tăng tỷ lệ tế bào dương tính với CD206. Phương pháp điều trị bằng hUC-MSC đã ức chế sự kích hoạt của phosphorylated (p)-C-Jun N-terminal kinase và yếu tố nhân p-kappa B không chỉ trong các mô gan mà còn trong các tế bào AML12 và RAW264.7 được nuôi cấy cùng với hUC-MSC.

Kết luận

Tóm lại, hUC-MSC có thể làm giảm ALF bằng cách ức chế quá trình apoptosis của tế bào gan và điều chỉnh sự phân cực của đại thực bào, do đó, liệu pháp tế bào dựa trên hUC-MSC có thể đóng vai trò là phương pháp thay thế cho bệnh nhân suy gan.

Tài liệu tham khảo

Tao, Y., et al. (2024). Mesenchymal Stem Cells Alleviate Acute Liver Failure through Regulating Hepatocyte Apoptosis and Macrophage Polarization. Journal of Clinical and Translational Hepatology. doi.org/10.14218/JCTH.2023.00557.

Nguồn: News Medical Life Science

Link: https://www.news-medical.net/news/20240516/Mechanistic-insights-into-the-role-of-huc-mscs-in-treating-acute-liver-failure.aspx

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan