Qui trình công nghệ

Nội Dung Bài Viết

MekoStem được xây dựng theo tiêu chí KHOA HỌC, HIỆN ĐẠI VÀ ĐỒNG BỘ để thu thập, phân lập, bảo quản, biệt hoá và cung cấp các tế bào gốc từ máu dây rốn và từ màng dây rốn.

MekoStem hoạt động theo nguyên tắc KHÁCH QUAN, AN TOÀN VÀ BẢO MẬT . Mọi kết quả phân tích được tiến hành một cách khách quan. Chỉ có các mẫu tế bào đã được xét nghiệm sàng lọc và kiểm tra chất lượng cho kết quả âm tính với một số vi sinh vật có nguy cơ lây truyền qua người khác mới được lưu trữ trong ngân hàng. Mỗi mẫu tế bào gốc sau khi được phân lập sẽ được bảo quản trong các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng trong nitơ lỏng và bảo đảm không có ảnh hưởng qua lại giữa các mẫu tế bào trong quá trình bảo quản lâu dài. Ngân hàng được đặt tại nơi an toàn và được bảo vệ 24/24 giờ bởi nhân viên bảo vệ vòng ngoài và các thiết bị bảo vệ tự động ở vòng trong. Mọi thông tin cá nhân của các mẫu tế bào lưu giữ và chủ sở hữu được mã hoá và bảo mật theo nguyên tắc bảo mật ngân hàng

.xu ly te bao mang day ron 6 xu ly te bao mang day ron 5 xu ly te bao mang day ron 4

xu ly te bao mang day ron 3 xu ly te bao mang day ron 2 xu ly te bao mang day ron 1

xu ly te bao goc mau day ron 3

xu ly te bao goc mau day ron 2

xu ly te bao goc mau day ron 1

phong phan tich 1

phong phan tich

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan