Về Mekostem

leftbanner

Thư viện dữ liệu

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TẾ BÀO GỐC – tài liệu dịch từ Harrison’s 1. Sinh học tế bào gốc Sinh học tế bào gốc (phần

Xem thêm »
xu ly te bao goc mau day ron 3

Qui trình công nghệ

MekoStem được xây dựng theo tiêu chí KHOA HỌC, HIỆN ĐẠI VÀ ĐỒNG BỘ để thu thập, phân lập, bảo quản, biệt hoá và cung

Xem thêm »