Thư viện dữ liệu

Nội Dung Bài Viết

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TẾ BÀO GỐC – tài liệu dịch từ Harrison’s

1. Sinh học tế bào gốc

Sinh học tế bào gốc (phần 1)

Sinh học tế bào gốc (phần 2)

Sinh học tế bào gốc (phần 3)

2. Ứng dụng của tế bào gốc

ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC TẾ BÀO GỐC TRONG Y HỌC LÂM SÀNG (phần 1)

ỨNG DỤNG CỦA SINH HỌC TẾ BÀO GỐC TRONG Y HỌC LÂM SÀNG (phần 2)

3. Tế bào gốc tạo máu

Tế bào gốc tạo máu  (phần 1)

Tế bào gốc tạo máu  (phần 2)

Tế bào gốc tạo máu  (phần 3)

Tế bào gốc tạo máu  (phần 4)

CÁC ẤN PHẨM KHOA HỌC

Bài giới thiệu về tế bào gốc và dịch vụ lưu giữ tế bào gốc dây rốn trên Tạp chí sức khoẻ số tết 2010

THƯ VIỆN ẢNH VÀ VIDEO.

Chương trình bác sỹ gia đình số 1

Chương trình bác sỹ gia đình số 2

Chương trình 7 ngày công nghệ.

Ứng dụng tế bào gốc chữa bệnh.

Tế bào gốc là gì

Tế bào gốc hoạt động như thế nào

Video ngắn giới thiệu về tế bào gốc

SCTV4 – Sắc màu cuộc sống 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan